Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Östersunds Kommun blev tillsammans med de övriga kommunerna i länet beviljade medel genom landsbygdsutvecklingsprogrammet (EU medel) under perioden 2003-2005. Programmet skulle bidra till att utveckla företag & företagande genom en ökad affärsmässighet och sysselsättning i området. Med detta menades att programmet skulle skapa fler verksamheter inom den sociala ekonomin som genomsyrades av affärskunskap, entreprenörskap och samverkan.

Målet med programmet var att attrahera fler besökare och fast boende till regionen och stärka attraktionskraften i turistdestinationerna genom ex. att samordna marknadsföringsinsatser, produktutveckla sommar- och vinterturismen och satsa på strategiska investeringar i attraktioner. Målen var också att arbeta med affärsutveckling och attitydpåverkan, skapa ett förbättrat erfarenhetsutbyte mellan fler nätverk samt stimulera utveckling av distansoberoende tjänster.
Målgruppen för programmet var; byalag, utvecklingsgrupper, föreningar och andra aktörer som arbetar med att utveckla och stärka regionen.

Inom ramen för programmet genomfördes ett antal projekt ute i byarna.

Uppdrag:
Vad hände med de antal projekt som startades inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet. Lever de vidare? Vad bidrog de till? Fanns bärkraftighet i projekten? etc

Metod; Intervjuer och/eller enkäter med dem som ledde eller var involverade i projekten ute i byarna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.