Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-01

MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problembeskrivning:
Från Stena Gotthard AB:s olika processer faller idag en mängd restprodukter som går på deponi, eller som används för mycket enkla återvinningsändamål. Genom de nya EU-direktiven gällande producentansvar (återvinningskrav / materialåtervinning) och olika typer av skatter, som exempelvis deponiskatt och planerad förbränningsskatt, så behövs helt nya avsättningsmöjligheter och återvinningsalternativ. Materialet är nedmalt och finfördelat. Exempel på innehåll är trä, sten, glas, fiber, textil, plast, oxider, järn och olika typer av metaller.

I sin enklaste form så faller de olika restprodukterna ut i några få flöden, men bearbetningsteknik finns, men är ej installerad. Moment 22, ger att eftersom inte de olika marknadsalternativen är klarlagda, så är valet av processteknik inte given.

Den största mängden material passerar våra fragmenteringsanläggningar, vilka genererar ca 100.000-ton deponirestprodukter per år. En del av materialet finns även fallande från efterföljande processer.

Vi arbetar idag med att dokumentera och analysera våra flöden, men även att undersöka olika separeringstekniker. Vi tror oss därför veta ungefär vilka möjligheter som finns för att få ut olika produkter, men inte vad som är optimalt, eller vad som är möjligt gällande avsättning eller ekonomiskt lämpligast.

Varför vill vi ha problemet löst?:

Producentansvar: Tillverkarna av olika produkter som bilar, vitvaror osv, vill samarbeta med dom som har kostnadseffektiva lösningar. Vi tror att det mest kostnadseffektiva är att söka långsiktiga lösningar på avsättningen, där vi går längre i processkedjan, med ökad förädling än idag.

Lagar och skatter: De skatter och lagar som kommer gällande restprodukter strävar efter ökad kostnad på de restprodukter som inte materialåtervinns. Stena behöver därför framtidslösningar på fallande restprodukter.

Ledande position inom återvinning: Stena vill vara den ledande aktören gällande innovativa lösningar för återvinning, samt att vi tror på bra affärer genom att ligga i framkant gällande teknik och avsättning.

Tidsperspektivet: Förändringarna sker idag väldigt snabbt både gällande processteknik, lagar, direktiv och politiska beslut, så denna typ av arbete kommer att prioriteras både på kort och lång sikt.

Målbeskrivning allmänt:
Analysarbetet ska ha sådan bredd och djup, att de fördjupade studierna ger Stena ett beslutsunderlag för hur vi bör gå vidare med arbetet för att säkra våra långsiktiga affärer. Följande punkter ska finnas med som stöd i utredningsarbetet, men kan vara begränsat i utredning/redovisning.
- säkerhet, miljönytta, kvalitet
- produktivitet, driftssäkerhet
- analysvärden, nyckeltal, ekonomiska vinster
- attitydundersökningar, statistiska värderingar
- produkt och marknadspåverkan
- Allmännytta, samhället och resurshushållning

Målbeskrivning specifikt:
1. En sammanställning av vilka produkter som vi totalt sett tror kan vara möjligt att få ut från våra fragmenteringsprocesser.
2. En marknadsanalys av vilka möjliga avsättningar som kan vara tänkbara för våra restprodukter
3. En djupare studie av ett par utvalda scenarier gällande produktområden, med ekonomiska kalkyler.

Kostnad
Stena betalar ersättning till ex-jobbare beroende på värde enligt en beslutad mall och efter avslutat uppdrag.

------
Stena Gotthard:

I över 60 år har Stena Metall arbetat med restprodukter och är idag det ledande återvinningsföretaget i Norden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Ryssland. I Stena Metallkoncernen förenas ett långt framskridet kvalitets- och miljötänkande. Många företag anlitar Stena Metall för att vara säkra på att samarbeta med en partner som är kvalitets- och miljöcertifierad. I koncernen ingår nio affärsområden; Järn och Metall, Aluminium, Returpapper, Miljöservice, Elektronikåtervinning, Olja, Stål, Trading och Finans. Inom återvinning och miljöservice bedrivs återvinning och hantering av järn och metaller, pap

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.