Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-20

Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På regional och kommunal nivå framhålls ofta attraktiv livsmiljö som ett starkt argument för att locka fler invånare till den egna regionen/kommunen. I begreppet attraktivitet läggs ofta yttre fysiska faktorer som attraktivt boende, rikt friluftsliv och naturskön miljö. Förslaget till uppsatsämne handlar om att belysa begreppet attraktiv livsmiljö ur en ytterligare dimension, ett socialt perspektiv. Frågeställningarna kan vara; Vilken betydelse har sociala faktorer i form av exempelvis släkt, vänner och andra sociala nätverk för uppfattningen av den ort man bor på. Vilken betydelse har föreningsliv och offentlig service? Vilken roll spelar dessa sociala faktorer vid ett flyttningsbeslut?

Länsstyrelsen Gävleborg driver ett projekt Social hållbarhet, som syftar till att utveckla kunskaper och belysa betydelsen av den sociala dimensionen i länets arbete med regional utvekcling. Som en del i detta arbete finns nu möjlighet till uppsatsskrivning på tema attraktiv livsmiljö.

Uppsatsen skall grunda sig på empirisk studie av Gävleborgs län. Du som student kan dock vara placerad i annan region. Studien kan med fördel ha ett genusperspektiv.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.