Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-15

Artificiell Intelligens för situationsanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Inom datafusionsgruppen på Saab Systems bedriver man sedan många år tillbaka en verksamhet för målföljning och identifiering av objekt i rörelse, t.ex. fartyg, landfarkoster och flyg. Målföljningen ger övervakaren en lägesbild innehållande objektens momentana position och hastighet samt historiken sedan de först detekterades. För att öka en övervakares möjligheter att förstå vad lägesbilden betyder, utöver att det existerar ett flertal oidentifierade eller identifierade objekt som rör sig i olika riktningar, bedrivs sedan några år tillbaka studier inom området situationsanalys.

Syftet med situationsanalys är att hitta samband mellan objekt och deras omgivning. Det grundläggande för analysen är en ontologi, en modell av verkligheten som beskriver vilka objekt, händelser, regler, relationer samt situationer man är intresserad av. Utifrån lägesbilden kan man sedan identifiera de relationer och situationer som ontologin kan beskriva.

Den senaste tiden har man insett vidden av att lägga till nya händelsekedjor som beskriver situationer under systemets drift. Dessa händelsekedjor beskrivs med hjälp av regler som systemet ska evaluera. Till detta sätt att resonera sig fram till nya samband används bland annat expertsystem. Expertsystem används även för attributlogik t.ex. om en plåtlåda har fyra hjul, en ratt, en motor och en viss storlek så är det en bil.

Arbetets innehåll:

Till datafusionsgruppen söker vi en examensarbetare för utvärdering av olika tillvägagångssätt att utnyttja artificiell intelligens, AI, inom situationsanalys.

Arbetet kommer först att innebära en del litteraturstudier samt tester av olika kommersiella AI-system. Utifrån slutsatserna från studien väljs ett eller ett par system för integration i ett befintligt testsystem. Integrationen kommer att innebära en del programmering samt innovation av ny funktionalitet. Arbetet summeras till sist i en skriftlig rapport.

Bakgrund:
Lämplig bakgrund är en studerande vid ett civilingenjörsprogram eller likvärdig utbildning motsvarande 180p. Kompetens inom datalogi och då speciellt expertsystem, Bayesianska nätverk, maskininlärning eller andra former av artificiell intelligens är meriterande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.