Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-18

Vill akademiker arbeta utomlands? (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ex-jobbet ska undersöka akademikers vilja att jobba utomlands men även se vad som hindrar dem från att söka jobb utomlands.

Metod:
Att genom en enkätundersökning finna ut viljan till att arbeta utomlands hos studenter samt vad som saknas för att skaffa sig information om dessa möjligheter. Samtidigt finna ut vilka hinder som föreligger för ett beslut att ta jobb i annat land.

Syfte:
Att Arbetsförmedling ska finna den målgrupp som de ska fokusera sin information till.
Efter genomförd undersökning visa för nuvarande studenter kring möjligheterna till arbete utomlands men också behovet att i ett tidigt skede av sin utbildning ge studenter instrumentet och informationen om olika utbildningars arbetsmarknad i Sverige kontra annat EU/EES-land.
Att se om de akademiker som fått jobb hamnat i de branscher de trodde eller om de arbetar med något annat långt ifrån sin utbildning för att klara ekonomin?

Genomförande: Några företag kan intervjuas för att få fram fakta om vad en utlandserfarenhet skulle tillföra företagen på sikt samt vilka branscher som i så fall är positiva till detta. Vidare bör studenterna göra en koll om var de bästa möjligheteterna ligger inom vissa branscher, t ex är UK, Schweiz och ev Slovenien stora inom Biotech.

Ex-jobbet kan med fördel genomföras av en mindre grupp studenter med olika bakgrund gärna någon med internationella erfarenheter. Vid genomförandet kommer en referensgrupp bildas (några från arbetsförmdelingen samt någon från Handelskammaren eller Kommunens
näringslivskontor). En rapport bör presenteras t ex i pdf för att kunna tas tillvara av kommande studenter, men även vår organisation.

Liknande undersökning har genomförst i Finland och ska genomföras i Belgien, Norge mm så en del underlag finns redan att hämta.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.