Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-29

Trafikestimering i mobila ad hoc-nät

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett mobilt ad hoc-nät är ett radionät som kan användas i områden utan tillgång till basstationer. Förutom den egna användarens datatrafik vidarebefordrar en radio även trafik från andra noder i radionätet. I det nya flexibla insatsförsvaret kommer ad hoc-näten att vara en viktig komponent för taktisk kommunikaton i försvarsmaktens uppdrag. De möjliggör flexibilitet eftersom de är oberoende av fast infrastruktur och kräver minimal förplanering.

En viktig frågeställning för utfomningen av ad hoc-nät är Medium Access Control (MAC), dvs. hur noderna i radionätet gemensamt ska utnyttja radiokanalen. Spatial Time Division Multiple Access (STDMA) är ett för militärt bruk intressant protokoll, där tiden delas i tidluckor och noder som befinner sig långt från varandra kan utnyttja samma tidluckor.

Eftersom noderna även vidarebefordrar andras trafik, kan trafiklasten variera kraftigt mellan olika noder. För att få hög kapacitet i nätet måste trafikvariationerna kompenseras genom att fördela antalet tidluckor efter trafiklasten i noderna. Detta kräver en effektiv estimering av den trafik som varje nod ska hantera.

En sådan estimering kan göras på olika sätt. En mycket enkel uppskattning kan baseras på lokal information om köerna i respektive nod. Ett exempel på en mer avancerad modell är att de applikationer som utnyttjar radiokommunikation hjälper till med trafikestimat för att ge en mycket snabbare anpassning.

Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva några olika metoder att estimera trafiklasterna i ett ad hoc-nät. Genom simuleringar av dessa utvärderas hur trafikestimeringen påverkar en realtidstjänst, exempelvis taltrafik. Intressanta mått för en sådan utvärdering kan vara tjänstens uppkopplingstid, antal avbrott orsakade av nodernas förflyttningar samt avbrottens längd. Maximala antalet användare som samtidigt kan hanteras är också ett viktigt mått.

Exjobbet är lämpligt för 1-2 personer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.