Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-06

Samhällsnytta - alternativ latrinbehandlingmetod (TH 05)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget är sammanhållande i gruppen, har med egna medel bekostat patent och utveckling och är ansvarigt inför kunderna. Svarar för uppfinningar, konstruktion, slutmontering i egen fabrik av nyckelfärdiga anläggningar, försäljning och service. Expose och mottagande av studiedelegationer i företagets egna fabrik.

Projektet syftar till att undersöka ekonomiska aspekter och samhällsnyttan med företagets patenterade latrinbehandlingsmetod. Företaget vill tillsammans med studenter genomföra en jämförande studie mellan sitt system och andra accepterade latrinbehandlingsmetoder.

Samhällsnyttan med företagets system är ofantlig men kanske svår att översätta i kronor. Den består bl a i inbesparande av vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, som transportmedel för latrinet. Inbesparandet av VA-nät. Slopandet av belastning av såväl vatten- men framför allt avloppsreningsverk, både vid nätanslutning och slamhämtning från egna tankar.

Direkt i kronor kan t ex följande faktorer beräknas:
Bortfall av projektering, anslutningsavgifter, kostnader för underhåll och reparationer av VA-nät, vattenkostnader för wc.

Vi vänder oss till studenter vid Högskolan i Kalmar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.