Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Vilken miljöpåverkan har argon?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regula Systems AB är genom ett unikt världspatent, ensam totalleverantör i världen av en teknik som ger markant reducerad gasförbrukning i svetsningsprocessen. Affärsidén är att installation av den patenterade gasregulatorn ger användaren lägre kostnader, ökad produktivitet och bidrar även till stora miljöförbättringar. Reducerad gasförbrukning ger bättre ekonomi och miljö. Hittills under testperioden har man kunnat konstatera mellan 20 och 50 % reduktion av gasförbrukningen hos kunderna samt en mycket god driftssäkerhet.

För att kunna marknadsföra produkten effektivare skulle Regula Systems AB behöva kunna hänvisa till vetenskapliga studier om vilken miljöpåverkan svetsgasen Argon har. Företaget är intresserade av att några eller någon tar sig an utmaningen att finna bevis
för vilken effekt inbesparing av argonutsläpp har på miljön.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.