Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Logistik, Företagsekonomi, Transportekonomi,

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.


Företaget söker nu student (er) för att utreda ett antal relevanta frågeställningar angående arbetsflöden och logistik.

Ett antal förändringar har genomförts för att möjliggöra att personalen skall få mer tid över till kunderna. Detta leder till ett antal intressanta frågeställningar:

I vilken uträckning har man lyckats med målsättningen?

Ta fram förslag på hur företaget ytterligare kan förbättra och effektivisera dessa flöden och logistiska processer.

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.