Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Informatik, Affärsdatasystem, Informationsvetenskap eller motsvarande

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.

Trädgårdsbranschen i stort ligger efter vad gäller teknikutnyttjande och användande av gemensam informationshantering. Under hösten 2006 kommer uppdragsgivaren därför att genomföra ett byte av affärsdatasystem.

Företaget söker därför nu student (er) för att ta fram ett affärsdatasystem för Åsby Trädgård.
Arbetet kommer att innefatta utarbetande av en standard för informationshantering för branschen alternativt viss kedja.

Detta innebär bland annat:

Byte till modernt affärsdatasystem,
Utvärdering av olika system,
Teknisk övergång,
Möjligheter och problembilder,
Personal/användareperspektiv

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.