Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Företagsekonomi, Marknadsföring, Marknadsanalys eller
motsvarande

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.

I nuläget överväger Åsby Trädgård att utöka verksamheten genom förvärv av en annan motsvarande verksamhet.

Detta reser en rad frågeställningar:
Skall det förvärvade företaget byta namn eller ska det ursprungliga behållas när enheterna samordnas?
Vad uppstår för konsekvenser och hur hanteras detta gällande
personalperspektivet?
Vilka åtgärder behöver vidtagas avseende inköps- och lagerhanteringar?
Hur bör ledningsfunktions arbete och organisation struktureras?
Företaget söker med anledning av detta nu student (er) som utifrån denna
problembakgrund kan besvara dessa frågeställningar.

Uppdragstagarna förutsätts göra paralleller till relevanta teoribildningar.

- Vi ger er den tid ni behöver med ert exjobb -  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.