Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Samhällsvetenskap, Kulturgeografi, Socialantropologi, Företagsekonomi, eller motsvarande

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.

I nuläget utreds den framtida dragningen av väg 252, ett projekt som planeras till 2012.

Eftersom en väl fungerande infrastruktur är av stor vikt för företagets verksamhet är man mycket intresserade av följande frågeställningar:

Hur ser beslutsprocessen ut?

Hur kan varje aktör bäst tillvarata sina intressen?

Har intressenterna en klar uppfattning om projektet?

Är samverkan möjlig och i så fall hur genomförs den?

Kommer vägdragningen att påverkar företagets tillströmning av kunder?

Företaget söker med anledning av detta nu student (er) som utifrån denna problembakgrund kan arbeta med dessa frågeställningar. Uppdragstagarna förutsätts göra paralleller till relevanta teoribildningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.