Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-01

Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Thephonepages (http://www.thephonepages.com )grundades 2002 med en vision om att revolutionera inom telefoniområdet. Företagets koncept är att framhäva och individanpassa/personifiera telefonsamtal genom extra innehåll (namn, foto, logga mm). The PhonePages' teknologi vann Europeiska kommissionens IST Prize 2003, som en av de bästa innovationerna i Europa.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att ta fram en programvarulösning för en ”Mobile Community”.

Produkt
Projektet ligger inom området programmering och specifikt programmering i Java där vi använder J2EE i servers och J2ME i mobiler. Projektet går under namnet ”Z” och möjliggör kommunikation mellan de som har laddat ned en Z klient men också mellan andra system. Användarna kan, efter att ha registrerat sig, skicka text, bild och talmeddelanden mellan sig utan andra avgifter än den rena trafikavgiften. Användare kan också skicka och ta emot e-mail, söka information samt ansluta till olika meddelande tjänster (exempelvis MSN Messenger). Systemet skall köras på Linux servrar och vi använder MySQL databasserver.

Arbetsuppgift
Dokumentation och kravspecifikation finns redan framtagna tillsammans med en första implementation av ett testsystem. Uppgiften består av att, på bästa sätt, uttnyttja denna information för att färdigställa tjänsten för allmän nedladdning. Målet är att klienten skall fungera för de tio mest vanliga mobil-telefontyperna på marknaden.

Projekt och Tidplan
Klienten skall finnas tillgänglig för allmänheten till sommaren 2006. Det föreslås att projektet delas in i flera olika steg:
• Analysfas: 1 vecka
• Kravnedbrytning:2 veckor
• Systemdesign: 2 veckor
• Implementation: 9 veckor
• Test: 3 veckor
• Pilottest: 1 vecka
• Dokumentation: 2 veckor
• release

All nödvändig programvara och datorresurser kommer att tillhandahållas på plats. Examensarbetet kan utföras av 1-2 teknologer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.