Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Areco Sweden AB är ett privatägt bolag som bildades 1944. Sedan starten för drygt 60 år sedan har företaget expanderat och utvecklats i snabb takt och har idag en mycket bred kompetens och styrka. Affärsidén är att bedriva produktion och handel inom områden som Byggplåt, Handelsstål och Överskottsmaterial. Marknaden är global och företaget bedriver handel med flertalet länder i världen. Lång erfarenhet i branschen gör att goda relationer med certifierade stålverk finns runt om i världen. Areco Kolbäcks försäljning koncentreras till stor del till Mälardalsregionen.

Företaget söker nu student (er) som har möjlighet att undersöka vilken marknadsmix som bör användas av företaget för att på bästa sätt kunna nå ut till potentiella kunder. Är annonser i dagspressen en bra metod och i så fall är det tillräckliga marknadsföringsåtgärder? Kompletterande frågeställningar är hur företaget bör agera för att kunna utjämna försäljningstoppar, hålla ner lagerkostnader etc.

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Kontakta:
Sven-Ove Svensson 0220-418 30
Platschef Areco Kolbäck AB
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.