Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-15

Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad ger vård & omsorg till äldre och funktionshindrade personer i kommunen. Förvaltningen har cirka 1800 personer anställda inom äldreboende, hemtjänst, handikappomsorg, korttidsvård och administration. Budgetomslutningen för 2006 är ca 827 miljoner kronor netto och vi ger stöd till ca 3400 personer.


I vårt jämställdhetsarbete vill vi ha hjälp med att identifiera förbättringspotential inom förvaltningen.

Exempel på frågeställningar
· Vilka förklaringar kan ges till eventuella skillnader och förhållanden mellan kvinnor och män i verksamheten?

· Utifrån analysen som baserats på jämställdhetsmålen ställs här frågan: Vilka förändringar kan göras för att skapa en jämställd verksamhet?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.