Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-28

Utvärdering av bredbandsutbyggnaden i Kungälvs kommuns glesbygd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Kungälvs kommun ( http://www.kungalv.se/ ) jobbar med ett lokalt initiativ vad det gäller bredbandsutbyggnad. Bredbandet har byggts ut med hjälp av fiber-från-hemmet ett fibernät som är ett alternativ till den befintliga telekommunikationen. Det knyts sedan samman i områdesnät i respektive samhälle. Ortsnäten knyts sedan i sin tur samman i ortssammanbindande nät och ansluts därefter till omvärlden.

Initiativet bygger på att respektive fastighetsägare engagerar sig ideellt med eget arbete och investeringspengar för att etablera det lokala områdesnätet. För drift och underhåll ansvarar BIK Bredband i Kungälv som är en paraplyorganisationen för ett antal ekonomiska föreningar. BIK har inget ekonomiskt intresse. Delägarna lägger ner både egna investeringar och arbete. BIK har ett 30-tal ekonomiska föreningar och runt 1200 abonnenter. Läs mer på http://www.bikef.se/

Kungälvs kommun vill nu utvärdera vad bredbandsutbyggnaden har resulterat i;

- Hur har det påverkat människorna i samhället?
- Hur upplevs satsningen av abonnenterna?
- Vad har det haft för inverkan på samhällets utveckling, infrastrukturen etc?

Förslaget utformas i samråd med studenten beoroende på hans/hennes utbildningsbakgrund. Vi ser gärna att problemet belyses ut ett tvärvetenskapligt perspektiv.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.