Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-25

Exjobb inom 3D-animation: Skapa 3D-animerad actionscen med flygplan, helikoptrar, missiler, explosioner etc.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetsuppgifter:
Craft Animations AB ( http://www.craftanimations.com ) har utvecklat en världsledande teknik inom realtidsanimering. Tekniken påskyndar avsevärt tidsåtgången vid animering av fysikaliskt korrekta rörelser genom aktiv styrning. Er uppgift blir att göra en actionscen i 3ds max med våra verktyg för realtidsinspelning. Scenen skall planeras, tidsuppskattas, modelleras (vissa objekt kan också köpas in), animeras och slutligen renderas (beroende på omfattning kan rendering komma att ske externt).

Önskvärd profil:
- 2-3 studerande med 3D-animation som inriktning. Erfarenhet av editering, ljud och posteffekter är förvisso ej nödvändigt men skulle vara till nytta om ni vill göra hela produktionen själva.
- En naturlig förutsättning är en djup passion för någon gren inom animation.
- Animeringen (och rendering) sker under 3ds max. Modeller importeras från godtyckligt program.
- Vid exceptionell kreativitet är vidareanställning också garanterad.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.