Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-18

Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du hjälpa oss att ta reda på hur vi påverkar miljön idag?

Sigtunahem är ett välskött kommunägt bostadsföretag. Vi äger och förvaltar cirka 4 700 bostäder i Sigtuna, Märsta, Valsta och Rosersberg. Som hyresvärd för nästan 1/3 av Sigtuna kommuns invånare har det stor betydelse vilka miljöval Sigtunahem gör. Därför är miljöarbetet en viktig del av vår vardag.

Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy som antogs 1999. Som modell för arbetet har vi valt att införa ett miljöledningssystem enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Sedan maj 2002 är Sigtunahems miljöledningssystem certifierat enligt denna standard.

ISO 14001 kräver bland annat att en miljöutredning av företaget görs. Syftet med miljöutredningen är att identifiera Sigtunahems samtliga miljöaspekter, det vill säga vad Sigtunahem gör som påverkar miljön på något sätt. Vår miljöutredning gjordes 1999 sedan dess har vi arbetat med att minska vår miljöpåverkan. Nu är det dags att uppdatera denna miljöutredning för att få en ny grund att arbeta och förbättra oss emot.

En uppdatering av miljöutredningen sker genom interjuver och observationer på plats, per telefon och via korrespondens med nyckelpersoner i verksamheten samt genom insamling av dokumenterade uppgifter som fakturor, ritningar, datablad, dokumenterade verksamhetsplaner, rutiner och instruktioner.

Vi ser helst att miljöutredningen är slutförd och presenterad under 2006.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.