Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-01

Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Som stimulans för att utveckla och stödja studier om bredd- och motionsidrott finns möjlighet att få ett bidrag från Riksidrottsförbundet. Syftet är att uppmuntra studier i ett mycket brett perspektiv, från enskilda individers upplevelser av idrott i alla åldrar till föreningar och organisationers olika verksamheter och dess effekter. Alla vetenskapsområden kan således förekomma (för vårterminen 2006 beviljades bidrag till 14 uppsatser).

I första hand avses bidrag till uppsatser på den högsta nivån inom respektive ämne, oftast D-nivå. Vid medicinsk faktultet avses examensuppsats. I andra hand kan även C-nivå komma ifråga. Uppsatsen måste dock omfatta minst tio poäng.

Senast 15 februari respektive 1 oktober ska ansökan vara Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm tillhanda.
Mer information och ansökningsblanketter finns att läsa på http://www.rf.se/t3.asp?p=42152

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.