Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-24

Marknadsföringsuppdrag för FöreningsSparbanken i Torslanda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FSB kontoret i Amhult-Torslanda har 11 st anställda och kundgruppen är geografiskt begränsad till Torslanda. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se

Vårt primära syfte är att ta marknadsandelar i regionen där det är mycket hård konkurrens mellan FSB, SEB, Handelsbanken samt Nordea som alla finns representerade i området.

För att bli effektivare i vårt arbete söker vi nu ekonomistudenter som är intresserade av att undersöka hur vårt bankkontor kan förbättra sin kommunikation mot kunder för på så sätt ta marknadsandelar.

Följande funderingar har vi kring projektet:

Hur ser målgruppen ut i Torslanda? Baserat på information om kundgruppen vill vi veta utifrån vilka parametrar köpbesluten fattas. Hur ser konsumenternas köpbeteende ut?

Baserat på ovanstående vill vi ha rekommendationer på hur vi bäst bör arbeta för att nå denna målgrupp och vilka värden vi ska fokusera på i kundkommuikationen.

Det bör poängteras att vi har en mycket sträng sekretess och kommer inte delge någon information om våra kunder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.