Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-05

Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jag heter Nicklas Möller och har en bakgrund som bland annat personlig tränare på Feelgood. Projektet RUN startade i maj 2005 och kommer med all sannolikhet att pågå även nästa år. I projektet arbetar man för att påverka barn, ungdomar och deras föräldrar kring frågor om kostvanor och vikten av allsidig daglig rörelse. Centralt i arbetet är att förmedla information som ger ny kunskap om den individuella hälsan och att genomföra aktiviteter under skoldagen som komplement och tillägg till skolans hälsofrämjande arbete. Genom ett etablerat och förankrat arbete i skolorna hoppas man också kunna påverka olika beslut och val när det gäller utbudet i skolcaféerna, utökat utbud av frukt och grönsaker vid skollunchen, hur eleverna färdas till skolan etc.

Projektet har hittills genomförts på tre skolor på Hisingen. Man jobbar för närvarande med sju klasser som går i årskurs 6. Eleverna har fått föreläsningar i ämnena hälsa, mat, motion och självförsvar. Utöver detta har klasserna varje vecka fått utföra olika aktiviteter. Ibland har det endast handlat om en extra gymnastiklektion där eleverna bland annat har fått utöva olika idrotter. I vissa fall har det dock handlat om aktiviteter där eleverna har fått prova på saker som många gånger varit nya upplevelser för dem. Bland annat har de fått prova på klättring, judo, brottning, capoeira, dansaerobic, spinning och body-pump. Samtliga aktiviteter har varit mycket uppskattade bland barnen!

Nu söker vi någon som kan utvärdera projektet. Syftet med en utvärdering är att ta reda på om innehållet i projektet varit passande för målgrupperna - elever, föräldrar och skolpersonal?
Vi ser även gärna att utvärderingen kan visa på hur projektet skulle kunna förbättras samt en undersökning av attityderna hos samtliga målgrupper. Jämförelse med liknande projekt.

Projektet går nu mot slutet av sitt första år och en utvärdering bör ske under höstterminen 2006.

Är du intresserad av att läsa mer om projektet RUN besök gärna hemsidan: http://www.bkhrun.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.