Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Utveckling av datorstöd för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dagens tillverkande företag strävar ständigt åt att minska kostnader utan att ge avkall på produktkvaliteten, för att vara konkurrenskraftiga. Part AB, Kalix, konstruerar och tillverkar färdigfabricerade badrumsmoduler. Eftersom varianterna av badrumsmodulerna har många likheter finns potential att stödja konstruktion och utvärdering med en generell 3D CAD-baserad produktmodell. Flexibla och generella produktmodeller kan byggas med hjälp av kunskapsbaserade metoder (Knowledge Based Engineering - KBE) där konstruktionshänvisningar kan programmeras i form av regler som sedan kontrollerar geometrin. Jämfört med parametrisk solidmodellering möjliggör KBE också topologiska förändringar, features kan läggas till eller släckas ut med några snabba klick, t ex en cylinder kan omvandlas till ett rätblock. Detta möjliggör att flera badrumsmoduler kan genereras på samma tid det tog att manuellt konstruera endast en (1) vilket medför att fler idéer kan utvärderas. Dessutom går det att hjälpa konstruktören att prediktera hur geometrin kommer att påverka senare processer som t ex tillverkning och montering, genom att bygga in regler som kan utvärdera geometrin och ge konstruktören feedback genom att t ex generera felmeddelanden samt beräkna kostnader. Detta kan reducera tillverkningskostnaden eftersom geometrin kan utvärderas under tiden den definieras och därmed direkt anpassas för tillverkning. En KBE-modell kan även användas vid offertaktiviteter för att snabbt ge ett överslag för kostnad.

Målet är att utveckla ett datorstöd mha KBE för konstruktion och utvärdering av färdigfabricerade badrumsmoduler inom Part AB. Datorstödet ska ha ett användargränssnitt genom vilken konstruktören kan ge indata som sedan styr genereringen av badrumsmodulerna varpå tillverkbarhet och monterbarhet kan utvärderas.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.