Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Friidrotten i Norr organiserar för framtiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur ska föreningar-distrikt-region och distriktens gemensamma organ för utbildning och utveckling, Friidrottscentrum Norr (FC Norr) organisera sig på ett bättre sätt för att möta framtidens utmaningar?
Organisationen är en ideell idrottsstruktur med flera nivåer och diskussioner har förts under några år hur vi med strukturella grepp skulle göra ett bättre jobb och utveckla friidrotten i norr.
Det finns från SFIF (Svenska friidrottsförbundet) ett intressant attitydmtningsprojekt (Gjort med UK Athletics d v s Brittiska förbundet) som kan vara ett stöd i en del av arbetet. Ungdomsstyrelsens rapport Unga och föreningsidrotten är också intressant material.

Tänkbara frågeställningar:
1. Hur kan friidrotten bättre organisera sig för att möta framtiden?
2. Vilka trender i dagens samhälle måste friidrotten utnyttja för att
vara en stark produkt?

I frågeställning 1 ingår ju att de flesta idrotter är organiserade på samma sätt d v s ev svar skulle ju kunna vara något som större delar av idrottsrörelsen kan ta till sig.

Friidrottscentrum Norr som är en samverkan mellan de 5 norra friidrottsdistriken är initiativtagare till detta.Möjligen finns tillfälle att även få ett uppdrag på det nationella planet avseende
strategi och utveckling.

Lämplig utbildningsprofil bör vara inom samhälle,personal med inriktning
mot organisation, ledarskap etc..

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.