Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-17

Attitydundersökning Vad slängs i avloppet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
göra en undersökning i enkät- eller intervjuform. ämnet är vad människor slänger i sina avlopp. Undersökningen kan vara anonym. Via något statistiskt instrument kan olika typer av hushåll väljas, t ex ensamstående, barnfamiljer, villaägare, hyreshusboende, olika åldrar osv. Ev kan undersökningen kompletteras med en informationskampanj. Därefter upprepas undersökningen efter en viss tidsperiod. Därefter kan slutsatser dras om info-kampanjen gett resultat.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.