Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-22

Examensarbete - Förpackningsdirektivet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi söker en student från högskolan som vill utföra sitt examensarbete hos oss på standardavdelnignen/miljöavdelningen. Arbetet går ut på att ta fram en rekommendation på hur våra bolag skall förbättra sitt arbete med att uppfylla kraven i förpackningsdirektivet.

Förpackningar som tillverkas och används inom Eruopa måste uppfylla ett antal krav som finns angivna i EUs förpackningsdirektiv. Kraven innebär att förpackningar skall optimeras med avseende på vikt, volym och farliga ämnen i materialet. Förpackningar skall också vara återanvändbara. För att uppfylla direktivet måste man uppfylla krav angående materialoptimering (tungmetaller, andra farliga ämnen) samt ett av följande: materialåtervinning, energiåtervinning eller kompostering. (94/62/EG införlivat i SFS 1997:185.)

Önskvärd inriktning är civilingenjör med material- kemi- eller miljöinriktning.

Arbetsplatsen är belägen i Nacka 10 från Slussen.

Kontakta Anna Brandhorst-Satzkorn eller Anna Gejke tel 08-743 95 00 för mer information.

[email protected]
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.