Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-08

Projektledning och personlig effektivitet online

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stockholm Creative är en liten och energisk projektbyrå med inriktning på kommunikation och marknadsstrategi. Vi hjälper våra kunder att förklara nyttan och värdet med sina produkter.

Ett projekt vi driver syftar till att skapa ett verktyg för personlig och professionell effektivitet. I grund och botten ett sätt att organisera sig och driva små eller medelstora projekt.

Här finns många möjliga uppslag för ett exjobb, inom olika ämnesområden och på olika nivåer och omfattning. Till exempel:


* Gränssnittsdesign: Hur kan man dela kalendrar på ett användarvänligt sätt? Hur kan man underlätta inbokning av möten? Hur kan ett sånt här verktyg göras lättare att använda?

* Beteendevetenskap och psykologi: Kan den här typen av verktyg minska stress? Hur beter sig människor i situationer med mycket att göra och väldigt lite tid? Vad är ett effektivt sätt att arbeta? Hur får man mer gjort? Hur beter sig effektiva människor? Hur minskar man människors tendens att skjuta upp saker? Hur ökar man sin personliga effektivitet?

* Systemutveckling och programmering: Hur kan man optimera kod och databasstruktur i det här verktyget för att spara resurser? Hur kan man förbättra säkerheten för att undvika missbruk? Vilka förbättringsmöjligheter finns?

* Projektledning: Hur används internet idag som stöd i planering och genomförande av projekt? Vilken forskning finns om ledning och styrning av små projekt? Vilka modeller och verktyg kan användas eller utvecklas för att förbättra ledning av små projekt?

* Företagsekonomi: Marknadsplan, konkurrentanalys, marknadsundersökning, säljplan... Vilka liknande verktyg finns idag? Hur kan ett sånt här verktyg marknadsföras? Prissättning?Förutom engagerad handledning hoppas vi kunna ge dig möjlighet att få se dina förslag genomförda redan under arbetets gång.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.