Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet är att kunden ska kunna orientera sig i butiken genom att från en meny av avdelningar kunna trycka på en avdelning på menyn på en pekskärm och där få besked var i butiken varugruppen finns. Detta ska visas genom att avdelningen får en annan färg på kartan över butiken.

Systemet ska vara lätt omprogrammerbart genom ett webbaserat gränssnitt för att avdelningar ska kunna byta plats på den grafiska kartan och meny och hänvisningar ska kunna ändra namn och utökas eller minskas.

Systemet ska även kunna visa meddelanden och bilder i ”reklammode”. Omkoppling till hänvisningsmode ska ske genom ett tryck på en virtuell knapp på skärmen.

Ljudslingor ska kunna läggas in i reklammode.

I examensarbetet ingår att göra en förstudie på vad som finns på marknaden av liknande system samt studera användbarheten för ett system av denna typ. Examensarbetet ska resultera i en fungerande prototyp.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.