Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-30

Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
SHOPPIS ( http://www.shoppis.se )huvudsakliga verksamhet ligger i utveckling och design av webb-baserade lösningar till företag. Vi utvecklar egen definierade system samt kundbeställningar för olika lösningar.

UPPGIFTSBESKRIVNING
Arbetet består i att ta fram en ny system som skall fungera som sälj och support stöd. I detta arbete ingår att tillsammans med oss ta fram en system för en webb anpassad och plattforms oberoende tjänst.

Närmare beskrivning kan fås efter första kontakt med de lämpliga kandidaterna.

Arbetet kan genomföras på valfri plats med regelbundna avstämningsmöten med företagets kontaktperson.


TIDSPLAN
Omfattning 20 veckor. Mer detaljerad tidsplan tas lämpligen fram i samverkan mellan student, företag och handledare.

SHOPPIS önskar att Examensarbetet kan vara genomfört till slutet av augusti 2006. För att arbetet skall vara meningsfullt för SHOPPIS måste det vara slutfört senast 1 oktober varför vi behöver en intresseanmälan på detta examensarbete SNARAST.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.