Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-01

MIFO 1-inventering av industrimark.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Erasteel Kloster AB i Söderfors ska undersöka sin industrimark med den s.k. MIFO - metodiken fas 1 grundad på Naturvårdsverkets rapport 4918 (metodik för inventering av förorenade områden).

I Söderfors har det bedrivits järn- och stålframställning sedan år 1676 då man började göra ankare, genom åren har det förekommit många olika processer för olika typer av järn och stål.

För att enhetligt kunna göra en samlad bedömning av föroreningssituationen finns i MIFO-modellen olika blanketter som hjälpmedel. Arbetet innebär bl a att göra en objekts- och branschidentifiering. Därefter följer uppgiftsinsamling, till exempel via intervjuer, arkiv- och kartstudier och platsbesök.

Arbetet måste slutföras under 2006.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.