Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-20

Miljö kopplat till lön- och belöningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Personalkostnaderna står för en betydande del av de totala kostnaderna för ett åkeri. Genom en effektiv administration kan de tillgängliga resurserna utnyttjas bättre och kostnaderna sänkas.

transPA AB i Munkedal erbjuder företag inom transport och åkeribranschen ett heltäckande system som gör detta möjligt genom transPA. Systemet är också ett verktyg för att hålla ordning på många andra personalrelaterade uppgifter.

Bransch: Transport / åkeri / personaladministration

Uppgift: Allt fler företag i transportbranschen har idag möjligheter att kontrollera miljöbelastande faktorer i den dagliga verksamheten såsom bränsleförbrukning, hastighet, materialslitage, etc. Fler och fler väljer också att upprätta egna målsättningar för att kontinuerligt minska sin påverkan på miljön. transPA ABönskar utveckla en modell/metod/verktyg för sitt lön- och belöningssystem där den enskilde medarbetaren (chauffören) i stor grad kan komma att påverka sin lön utifrån miljöoptimering som en motivationsfaktor. Modellen ska sedan komma att byggas in i
transPA AB:s system.

För mer information kontakta Miljöbrons verksamhetsledare,
Gisela Falck 0731-803 845 eller [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.