Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Areella bisysslor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
JiLU, Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling, stödjer företagande, etablering och bosättning i Jämtlands län.

I dialog med företagare, organisationer och övriga parter, skapas utbildningar och projekt som utvecklar kompetensen och höjer lönsamheten på landsbygden.


Uppdrag:
Göra en kvantitativ studie över areella bisysslor.

Frågeställningar:
Hur stor del av totala inkomsten utgör den gröna näringen?
Vad gör bönderna ifall verksamheten läggs ned?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.