Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-22

Faktainsamling Företagsstaden Odenskogsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsstaden Odenskog består av ca 240 företag. Det som karaktäriserar området är småföretagande inom de flesta branscher. I Odenskog finner du företag som har: Allt för bilen, Hus & Hem, Transport, Hotell, Hälsa, Data, Shopping, Systembolag, Sport & Fritid mm Odenskogs Intresseförening är områdets företagarförening som syftar till att utveckla Odenskogsområdet för medlemsföretagens bästa. Föreningen bildades 1995 och antalet medlemmar är i dagsläget ca 160 företag. Företagsstaden Odenskog är belägen i den östra delen av Östersund i direkt anslutning till E 14 och trafikeras av Stadsbussarnas linjer 1, 4 och 9.

Sedan år 2001 bedriver föreningen ett utvecklingsprojekt som delfinansieras av EU:s strukturfonder. Med anledning av utvecklingsprojektet kan vi nu erbjuda studenter att genomföra arbeten inom de tre nedan angivna delområden. Arbetena genomförs som exjobb eller möjligen som en del av en kurs.


Uppdrag:
Ta fram uppgifter om samtliga Odenskogsföretag såsom branschtillhörighet, antal anställda, könsfördelning, omsättning, upplevd egen expansionsmöjlighet på kort och lång sikt mm.
Exakt vilka uppgifter som ska inhämtas sker i en dialog med Odenskogs Intresseförening.

Metod:
Enkätundersökning

Tidsperiod:
Efter överenskommelse, förslagsvis april-maj  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.