Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utveckling och design av webbportal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Acreo AB är ett icke noterat forskningsbolag som ägs av intressentföreningen FMOF (Föreningen för Mikroelektronisk och Optisk Forskning) och det statliga holdingbolaget IRECO. Medlemskap i FMOF erbjuder medlemsföretagen en rad olika förmåner, bl.a. rabatter på uppdrag till Acreo, tillgång till Road Maps inom teknikområdet samt möjlighet att påverka utvecklingen för Acreo.
Acreo arbetar innovativt, värdeskapande och förmedlande med forskning, utveckling och produktion inom elektronik- och optikområdet. Acreo har ett unikt brett kompetensspektrum baserat på avancerad forskning som tillsammans med våra avancerade labresurser gör att vi kan hjälpa våra kunder att kommersialisera nya spännande produktidéer.

Projektbeskrivning: Acreo internationella testbädd ska hålla med en WiFi portal för en testpopulation i Hudiksvall.

För att möjliggöra detta krävs följande produkter: WiFi-accesspunkter (klient och infrastrukturprodukter), antenner (både inomhus och utomhus), kundhanteringssystem (mjukvara och hårdvara för allt ifrån inloggning till fakturering).

Examensarbetet innefattar projektering av detta samt utveckling av webbportalen.

Tidsschema:
Vecka 1-2 Uppsättning av utrustning samt systemverifiering.
Vecka 3-6 Utveckling och implementation av webbportalen.
Vecka 7-10 Datainsamling samt rapportskrivning.

Din bakgrund: Du bör ha kunskaper inom följande områden: Webbdesign, Databehandling, Internet, Programmering, Systemutveckling, Webbteknik, databashantering samt ha en bra känsla för form, färg, layout och grafik. Kunskaper i Linux är nödvändiga.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.