Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-17

Logistik på teckenspråk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OM OMNITOR

Omnitor AB arbetar med att tillhandahålla IT-hjälpmedel för funktionshindrade och arbetar med försäljning av produkter och tjänster, projektledning och teknisk utveckling. Omnitor består idag av 11 anställda, både hörande och döva, och har kontor i Skärmarbrink i Stockholm.


SITUATION IDAG

Omnitor använder sig av ett webbaserat affärssystem, SalesForce, för att organisera alla beställningar, lagra uppgifter kring dessa m.m. Vår strävan är att minska pappershanteringen och därför matas all information in i SalesForce. Varje avdelning tar hand om olika processer: försäljare som skickar ut offerter och tar emot beställningar, kundtjänst som koordinerar varje order och tar emot telefonsamtal, tekniker som utför montering, service– och installationsbesök. Några moment i processen är även outsourcade, bl a monteringsdelen och installationsbesök i avlägset belägna städer i Sverige. En utvecklingsavdelning fokuserar på tekniska förbättringar av våra produkter. Vid sidan om dessa fasta avdelningar har vi även i perioder pågående projekt av olika slag.


UPPGIFT

* Se över flödet i produktionen och orderhanteringen, samt hur vi utnyttjar vårt affärssystem
* Undersöka hur vi arbetar och hanterar varje order – från försäljning till faktura
* Föreslå hur logistiken kan utvecklas
* Föreslå ändringar och tillägg i vår användning av affärssystemet

Dina förslag ska underlätta det administrativa arbetet, minimera risken för mänskliga misstag och säkerställa att en order hanteras på rätt sätt och inom utsatt tid. På detta vis skall de olika avdelningarnas önskemål tillgodoses samtidigt som systemet ska bjuda på viss flexibilitet både för udda beställningar och då vår produktion ofta förändras i samband med tekniska landvinningar.


DINA KVALIFIKATIONER

Vi ser gärna att du är en blivande civilingenjör med kunskaper inom affärssystem och logistik. Behärskande av teckenspråk är ett måste då teckenspråk är vårt huvudsakliga språk.


KONTAKT

Sänd din ansökan till Maja Lidbrink på [email protected] Urval sker löpande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.