Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För 1-2 exarbetare.
Cedraeus Enterprises AB håller på att utveckla ett Lifestyle game, dvs ett spel som påverkar och interagerar med användarens dagliga liv och aktiviteter. Det rör sig om ett helt nytt koncept bestående av en javaapplikation som laddas ned i mobilen, en hemsida med community och en databas.

Examensarbetet omfattar dels att sätta upp en betagrupp och dels att utvärdera och föreslå olika betalningsmodeller för spelet.

Betagruppen skall innehålla representanter för spelets olika målgrupper. Dessa får under en testperiod använda spelet och rapportera eventuella buggar, svara på specifika frågeställningar samt lämna allmänna synpunkter på spelet, inklusive förslag till förbättringar och nya funktioner som bör läggas till. Svar, synpunkter och övrigt underlag skall systematiseras, bearbetas och avrapporteras.

Vid förslag till betalningsmodeller bör bl a följande frågeställningar beaktas:

Vilka tjänster skall vara gratis respektive avgiftsbelagda?
Hur skall tjänsterna betalas (ex prenumeration/månadsavgift, betala per download, betala per kB)?
Hur skall betaltjänsterna prissättas?

Vi är naturligtvis beredda att diskutera och eventuellt omformulera frågeställningar och upplägg tillsammans med exarbetare och handledare, men är övertygade om att konceptets nyskapande karaktär lämpar sig väl som examensprojekt.
1-2 examensarbetare är rimligt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.