Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INBILDNING är en humanistisk uppfinning, ett nytt sätt att tänka, att förhålla sig till livet och arbetslivet, en metod att arbeta med människor. INBILDNING innehåller såväl en filosofi som en pedagogik, men är inte utbildning. Tänk tvärtom!

Du kan göra en jämförande studie eller koppla till en arbetsplats, skola eller annan verksamhet. Kom gärna med egna förslag. Vårt syfte är att föra ut INBILDNING som arbetssätt i världen.
Jag som driver företaget INSIKTEN har - dock inte ensam - skrivit boken om INBILDNING, en facklitterär skönbok med namnet Frågan är JA.
Boken ges ut under året.

Exempel på områden:
Socionomutbildningen - i perspektivet en ny metod i klientarbetet - såväl det arbete jag som socialarbetare bedriver - som det arbete jag som klient ska utföra för att förändra min situation och hitta min kraft och förmåga.(Det finns en uppsats om INBILDNING i ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet.)
Lärarutbildningen - ett nytt sätt att tänka, arbeta och förhålla sig som lärare. Om att gå från lärare till handledare för att sätta eleverna i centrum och söka deras förmågor.
Pedagogik - Om att gå från utbildare till inbildare - vad kan uppstå?
Filosofi - En jämförande studie i tänkande och förhållningssätt.
Psykologi - Att söka,hitta,forma och bruka dolda förmågor.
Vi kan erbjuda en spännande insikt i dig själv och dina kanske ännu dolda förmågor. Vi tror att du/ni är öppna för nya tankar och vill tänka själva.

Se gärna de andra förslagen angående INBILDNING. Vi ser gärna en samverkan mellan studenterna i de olika uppdrag vi önskar hjälp med.
Vi vill ge allt vi kan av tid, engagemang, handledning och tankedialog.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.