Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-25

Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är ett produktuvecklande mjukvaruföretag. Vi är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram simuleringsplattformen Simics som används för att kunna påbörja mjukvaruutveckling innan hårdvara finns tillgänglig, för att öka kvaliteten i mjukvaran samt för att minska kostnaderna för test- och utvecklingshårdvara. Bland våra kunder finns Ericsson, IBM och Cisco samt ledande universitet i Sverige och USA.

Devicemodeller är grundläggande komponenter i en systemnivåsimulator som Simics. Det är dock svårt att skriva sådana modeller, dokumentationen är ofta dålig och ingen hjälp ges om hur devicet faktiskt används. Exjobbet har två mål: (i) att kunna kommunicera med hårdvara istället för en devicemodell och (ii) att kunna jämföra en devicemodell med hårdvara. Planen är skriva en kärnmodul till Linux som tillåter Simics att kommunicera med ett riktigt device. Simulatorn accessar sedan hårdvara och devicemodellen parallellt och jämför att båda beter sig likadant. En teoretisk svårighet med metoden är att modellen kan ha flera olika korrekta beteende och man vill välja det som matchar hårdvarans.

Vi behandlar ansökningar när de är kompletta med:

* utdrag ur betygsregister
* kopior på gymnasiebetyg
* intyg över relevant arbetslivserfarenhet

Vi lägger stor vikt vid om du har dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering. Om du genomfört något eller några större programmeringsprojekt inom din utbildning, på jobbet eller på egen hand (exempelvis inom ett open source-projekt eller liknande) är vi intresserade av att få mer information om det.

Vi vill gärna ha materialet elektroniskt. Skicka din ansökan till [email protected]. Om du endast har papperskopior av betygen är det bra om du kan skanna in dem. Annars kan du skriva av dem och skicka per e-post.

Om du har frågor, ring Björn Johansson på 08-690 05 90.

Vi får många ansökningar till våra exjobb, så vår hantering av din ansökan kan ta tid. Tyvärr betyder det också att vi kan tvingas tacka nej till högst kvalificerade ansökningar. Våra främsta kriterier för att bedöma en ansökan är utbildning, betyg och erfarenhet. Men viktigast är ett brinnande intresse för datateknik.

För mer information om exjobb på Virtutech, se
http://www.virtutech.com/about/careers/masters-thesis.html
http://www.virtutech.com/about/careers/masters-thesis.html


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.