Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Databas säljstöd - till salu register och kundregister

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
SMT:s huvudsakliga verksamheter är kompressorer och utrustning för bergborrning, både ovan- och under jord. Vi köper och säljer utrustning över hela världen och vi hyr ut utrustning i Sverige. SMT har ett dotterbolag i Chile som startade under sommaren 2005.

I vår verksamhet har vi skapat en enkel databas där vi registrerar utrustning som finns till salu runt om i världen. Vi har också upprättat en databas med kunder. Dessa databaser skall vi utveckla, först och främst genom att integrera dem till en och samma databas. Tyngdpunkten i förbättringsarbetet ligger dock i att skapa en databas som fungerar väl för vår verksamhet med bl.a. sökning av maskiner, skapa offerter, lätt kunna lägga in och ta bort utrustning som finns till salu m.m. Databasen skall fungera över Internet så att dotterbolaget i Chile har tillgång till samma information. Detta innebär också att databasen måste vara på engelska.

UPPGIFTSBESKRIVNING
Arbetet består i att ta fram en prototyp för en databas som skall fungera som säljstöd för SMT. I detta arbete ingår att tillsammans med SMT ta fram en modell för en databas anpassad till företagets verksamhet samt att föreslå mest lämplig plattform för databasen.

Databasen kommer bland annat att innehålla data om maskiner som finns till salu i världen med uppgifter om märke, modell, ägare m.m. samt ett kundregister med kundkategorier (bergsprängare, brunnsborrare, handlare etc.). I databasen skall möjliggöras att på enklast möjliga vis ta fram en viss typ av maskiner till en viss kategori av kunder.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Genomgång av SMT:s arbetssätt tillsammans med representant från företaget. Ta fram en modell för databas samt förslag av lämplig plattform. Med hjälp av detta verktyg byggs en prototyp av databasen. Tyngdpunken på arbetet ligger i att ta fram en databasstruktur med gränssnitt som passar väl till företagets verksamhet.

Arbetet kan genomföras på valfri plats med regelbundna avstämningsmöten med företagets kontaktperson.

AVGRÄNSNINGAR
I examensarbetet ingår inte fullständig produktifiering, ej heller användardokumentation.

TIDPLAN
Omfattning 10-20 veckor. Mer detaljerad tidplan tas lämpligen fram i samverkan mellan student, företag och handledare.

SMT önskar att Examensarbetet kan vara genomfört till slutet av augusti 2006. För att arbetet skall vara meningsfullt för SMT måste det vara slutfört senast 1 oktober varför vi behöver en intresseanmälan på detta examensarbete senast 1 maj 2006.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.