Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-28

Flödessimulering av produktionsanläggning på Kinnarps Production AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften består i att bygga upp modell och analysera en befintlig produktionsanläggning och tänkta investeringar av anläggningen. Produktionsanläggningen består av automatiserad förmontering och manuella monteringsstationer. Modellen och analysen ska användas som underlag för förbättringar och investering. Programvaran Quest används för att bygga upp modellen.

Tid och plats
Ht 2006. Stor del av tiden förväntas läggas i fabriken i Kinnarp, Falköping.

Förkunskapskrav
Mkt goda kunskaper i Quest. Vill helst ha två personer som kan samarbeta.

Kinnarps AB är Nordens ledande leverantör av lösningar för kontor, paus-och utbildningsmiljöer och den tredje största i Europa. Företaget har
representation i ca 35 länder. Koncernen Kinnarps har cirka 3 000 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor. Med hög kvalitet och låg miljöbelastning, hanterar vi hela kedjan från råvara till kund. Kinnarps är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och registrerat enligt EMAS.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.