Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-02

Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen för tillämpad elektrokemi, vid Institutionen för kemiteknik, KTH, bedriver forskning inom områdena bränsleceller, batterier och elektrolytiska processer. I nära samarbete med ABB, erbjuder vi ett exjobb om laddningsbara Natrium-/ metallkloridbatterier (ZEBRA-batterier).

ZEBRA-batteriet har ursprungligen utvecklats för elfordon men har nu fångat intresse i kraftindustrin för belastningsutjämning i elnätet. Det här projektet handlar om att utveckla en modell för att bättre beskriva och förstå ZEBRA-batteriets egenskaper, för att därigenom kunna bidra till optimal användning och fortsatt utveckling. Modellen ska bygga på en fysikalisk beskrivning av processerna i batteriet. Projektet kommer att kombinera experimentella mätningar med formulering av matematiska modeller och numerisk simulering.

Vi kan även föreslå ett projekt med en starkare experimentell inriktning, med fokus på de elektrokemiska egenskaperna hos nickel-/nickelkloridelektroden i ZEBRA-batteriet.

Mer information får du genom att kontakta Mårten Behm, tfn 08-790 80 78, e-post [email protected], eller Magnus Callavik, ABB Corporate Research, tfn 021-32 32 26, e-post [email protected]

En lämplig bakgrund för det här examensarbetet kan vara grundutbildning i kemiteknik, kemi eller teknisk fysik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.