Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-19

Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Statistiken visar att rattfylleri blir allt vanligare bland unga människor. Mot den bakgrunden arbetar MHF på olika sätt för att informera och påverka denna målgrupp. För att på ett bättre sätt veta hur vi ska arbeta i våra projekt och hur vi ska kommunicera med ungdomar vill vi undersöka ungdomars erfarenheter och attityder till rattfylleri.

Uppdrag
Under våren genomföra en enkätundersökning bland gymnasieungdomar. Genom den vill vi undersöka ungdomars attityder till att köra på fyllan.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.