Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-09

Osynlig IR-färg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål:
Målet är blanda och utvärdera olika tryckfärger som skall vara osynliga för ögat men synliga för en IR-detektor.

Bakgrund:
STFI-Packforsk är ett institut som forskar och utvecklar inom området Papper, förpackningar och tryck. Vi samarbetar med Anoto, som licenserar en teknologi för att öka interaktiviteten med papper. Teknologin bygger på att man läser av ett speciellt mönster tryckt på papper för att hitta var på en pappersyta en penna befinner sig. På detta sätt kan man konstruera en mängd hybridprodukter där man länkar en position på ett papper i den reella världen med en virtuell värld med kompletterande information. Med denna teknologi kan man exempelvis lätt hitta sin position på en karta, rita sitt eget papperspiano, skriva en digital signatur, eller beställa en biobiljett direkt ifrån en tidning.
Ett problem med dagens lösning är att det speciella mönster som anger positionen utefter ett papper trycks med svart färg. Det innebär att Anoto-mönstrat papper ser gråare ut än otryckt papper och detta kan uppfattas negativt av användaren. Ett enkelt sätt att gå runt detta skulle vara genom att trycka Anoto-mönstret med en visuellt osynlig färg, synlig endast i IR-området som används för positionsdetektering. Idag trycks Anoto-mönstret med offset eller digitaltryck.

Aktiviteter:
Vi planerar i detta projekt att studera flera material med olika grad av transparens i den synliga delen och ljusabsorption i den infraröda delen av ljusets spektrum. Vi kommer dels att inventera de färger och lacker som finns på marknaden idag (tex säkerhetsfärger) samt vid behov blanda till egna färger med önskade egenskaper. I fallet då vi blandar egna färger minskas kraven på tryckbarhet till förmån för att uppvisa att det överhuvudtaget är möjligt att få till en billig färg med givna optiska egenskaper. Prestandan hos de i studien ingående färgerna kommer att jämföras och utvärderas. Resultaten kommer att presenteras tillsammans med förslag till förbättringar.

1. Litteraturstudie
2. Inventering av kommersiella färger / lacker, samt annat material
3. Formulering av egna färger
4. Provtryckning med Prufbau / ISIT
5. Karakterisering och utvärdering (spektralt med bredbandig Lambda19, tryckkvalitetsutvärdering på bildanalyslab, kostnadsuppskattning, etc.)
6. Rapportering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.