Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-23

Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunfullmäktige fördelar resurser till grundskolan utifrån ett snittpris per elev. Det är sedan Barn- och ungdomsnämnden som ansvar för fördelning till verksamheten efter behov.

Resursfördelningsmodellens kriterier omfattar inte specifikt elever som har någon form av diagnos och som behöver särskilt stöd, och att effekterna av detta, på vissa skolor, kan bli att övriga elever får mindre resurser. Synpunkter har framförts om gemensam finansiering av kostnaderna för s.k. diagnoselever.

Dagen system för resursfördelning fokuserar på föräldrarnas bakgrund och utbildning som den avgörande faktorn för resurstilldelning med syfte att åstadkomma likvärdiga utbildningsvillkor och studieresultat.

Resursfördelningsmodellen har kritiserats från flera håll. Här skulle man kunna göra en utvärdering i oilka aspekter om hur denna modell fungerar och om ev. en förändrad modell skulle kunna öka likvärdigheten.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.