Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-10

Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hammarhälsan AB är en medlemsägd företagshälsovårdscentral och betjänar ett 75-tal företag med totalt över 3750 anställda. Hammarhälsan är beläget i Hallstahammar och i Västerås.

Företaget levererar komplett företagshälsovård, utifrån den enskilde kundens behov och besitter kompetens inom medicin, ergonomi, teknik och beteendevetenskap. Rehabilitering är en spetskompetens där företagen hjälps att bygga system för sitt rehabiliteringsarbete. Målsättningen är att identifiera den anställdes problem och lösa det, innan personen blivit arbetsoförmögen och därmed sjukskriven.

Nu söks student (er) för att utreda hur rehabiliteringssystemet på bästa sätt bör utformas för att passa såväl individens som företagets behov och önskemål. En central frågeställning är i vilket skede och hur en rehabiliteringsutredning bör påbörjas. Eftersom sjukfrånvaron, hos en kund har, minskat ifrån 12 % till 8,7 % sedan nuvarande system för rehabiliteringsutredningar tillkom 2004, är det väsentligt att undersöka vilka åtgärder som föranlett denna förbättring och hur det är möjligt att framöver minska sjukfrånvaron genom vidtagande av ytterligare insatser.

Studenterna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.