Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-08

Kartläggning av byggbranschens status

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Dagens Byggsverige består till förkrossande majoritet av svenska män. Denna insikt har gjort att byggbranschens parter kommit överens om att tillsammans jobba för att byggindustrins/-sektorns framtida rekrytering på sikt bättre ska spegla samhällets sammansättning i övrigt. Därför beslutade man sig för att bland annat starta projekt Nova i Dalarna och i Örebro län med Byggutbildning STAR som utförande organisation och med finansiering genom ESF-rådets Mål 3. Mer information om Nova finns på http://www.byggutbildningstar.se/nova/

Vad tror branschen?
Anledningen till att inte kvinnor finns i branschen idag finns det många undersökningar om men inte varför så få med invandrarbakgrund söker till byggyrket, både på gymnasie- och högskole/universitets nivå.
Idag tror parterna att det låga intresset för bygg hos personer med utländsk bakgrund beror på byggyrkets låga status i deras hemland.

Frågeställning
Tanken är att skapa ett examensarbete på 10P som kartlägger byggbranschens status är i olika delar av världen. Både vad gäller yrkesarbetare (snickare, betongare, målare mm) och tjänstemän(arkitekt, bygging. osv)

Examensarbetet ska vara klart senast mitten av oktober.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.