Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-22

Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ny community på Internet

Imagine är ett studieprojekt i syfte att engagera den enskilde individen till miljöengagemang. Projektet kommer dock att ta sig uttryck på flera sätt, och startskottet är en ny community på Internet.
Ägare till projektet är Sensus studieförbund.

IT-STUDENTER PÅ UNIVERSITET/HÖGSKOLA
Vi söker i första hand tre till fyra stycken IT-studenter.
Även du som läser miljö kan finna en uppgift här.

VERKSAMHETSIDÉ
På ett insiktsfullt och annorlunda sätt levererar projektet verktyg för den enskilde individen att han eller hon kan verka för en hållbar utveckling.
Genom att samtidigt vara en gemensam plattform för lyckade miljöprojekt får dessa en möjlighet till ett långsiktigt arbete och allmänheten får en inblick i de enorma satsningar som faktiskt pågår inom näringsliv och forskning.

UPPGIFTER
1) Hemsida
Som IT-student finns en uppgift att efter givna ramar skapa en hemsida med god struktur som skall göra informationen lättillgänglig för besökaren. Det handlar om stora mängder information och det skall även finnas möjligheter för besökaren att interagera på olika sätt,
vilket gör detta till en god utmaning.
2)Program
Här finns möjlighet för IT-studerande till programutveckling av ett befintligt program, som sedan kommer att finnas på hemsidan för besökaren att interagera med. Stora chanser att utforma egna idéer.
3) Spel
Här kan miljöstudent och IT-student samarbeta för att ta fram roliga, enkla spel med syfte att engagera! För enkelt? Ge oss en utmaning!
4) Miljö
Läser du miljö eller någon form av informationsbehandling? Här finns flera uppgifter, att ta fram och strukturera miljöinformation. Har du egna önskemål? Ring och diskutera dessa!

Är du intresserad av att få vara med från början? Här har du möjligheten att få både exjobb och kortare uppdrag. /kl


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.