Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Priono AB har en metod för att identifiera privata investerare, affärsänglar, i syfte att mäta deras betydelse för ekonomin.

Genom samarbete med Bolagsverket i Sundsvall kan vi mekaniskt sortera fram intressanta personer som vi sedan kontakter med enkär och per telefon. Några av veckorna i projektet måste därför förläggas till Sundsvall.

Vi söker någon intresserad av informellt kapital som vill göra en jämförande studie av hur privatpersoner investerar i företag i olika geografiska områden.

Projektet bygger på flera års forskning i samarbete med Mittuniversitetet och med regionala aktörer. Syftet är att kvantitativt beskriva betydelsen av informellt kapital.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.