Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-23

Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
TEKOindustrierna (TEKO) ( http://www.teko.se ) är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisation för svensk textil- och konfektionsindustri. Vi företräder branschen - nationellt och internationellt - i alla frågor av gemensamt intresse och om den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att ge service och information till medlemsföretagen. Marknaden, EU, miljön, avtalsområden och arbetsrätt är kärnan i verksamheten. Svensk tekoindustri omsätter ca 13 miljarder kr per år.

Vi söker nu en student med en uttalad kundkänsla, rätt erfarenhet som letar efter ett utmanande uppsatsämne där resultatet kan avläsas direkt mot kund. Du skall i första hand utveckla användargränssnittet i Envicard så att det blir roligt och stimulerande att arbeta med programmet. Målet är att många personer inom respektive företag skall finna det lättsamt och effektivt att använda programmet.

Envicard är en spännande produkt med en modern struktur, MVC, Model View Control. Du får i direktkontakt med kunder utveckla produkten vidare. Enligt våra bedömningar har produkten en
100% -ig förbättringsmöjlighet.

EnviCard är ett internet-/konsultföretag som tillsammans med TEKO industrierna utvecklar och tillhandahåller ett verktyg för webb-baserad verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Verktyget hjälper våra kunderna att bli ISO-certifierade. Våra kunder finns i dag mest inom textilindustrin men verkar även inom andra branscher.

Verktyget Envicard är en webbapplikation där dynamiken i HTML-sidorna fås genom JSP (Java Server Pages). Informationen lagras i en relationsdatabas via ramverket Hibernate.

Applikationen körs på en linux-server med Tomcat (web-server med JSP funktionalitet), PostgreSQL (databasen som lagrar all information utom dokument).

Följande kompetenser erfordras:
- Kunskap om gränssnittsdesign – människa- datainteraktion (MDI)
- Stor erfarenhet av Java, JavaServlets och JSP
- Kunskap om SQL
- God kännedom om Linux
- God känsla för objektorientering och designmönster
- Noggrann och kvalitetsmedveten

Följande kompetens är önskvärd:
- Kunskap om Tomcat
- Kunskap om PostgreSQL
- Kunskap om Objekt-Relations mappningsramverket Hibernate
- Kunskap om Struts och MVC arkitektur
- Kunskap om UNIX Shellscript programmering

Det är positivt om du har erfarenhet av CVS samt UNIX Shellscript programmering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.