Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-07

Underhålls-/planeringstjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ett IT-verktyg måste vara effektivt och kompetent för sin uppgift. Men framför allt måste det som används av många vara enkelt och användarvänligt. Annars används det inte.
Cams har utvecklat en webbaserad plattform för fastighetsunderhåll med felanmälan, planerat underhåll och dokumenthantering.
Vid närmare systemanalys visar det sig att denna är mycket kompetent för varje form av underhållssystem, som exempelvis fordon, industrier m.m.
Ännu mer intressant är att det med mycket enkla anpassningar går att använda för planering av mjuka tjänster, som hemtjänst, städverksamhet m.m.

Frågeställning
1. Hur ser affärssystem och affärsmodell ut mot olika aktörer (ägare-förvaltare) inom fastighetsbranschen?
2. Vilken ytterligare bransch är intressantast att vända sig mot?

Varför vill ni veta detta?
Nuvarande tillämpning är utvecklad genom kunduppdrag. Fastighetsbranschen är relativt välförsedd med stora systemleverantörer, vilket kan göra det ännu mer intressant att vända sig mot andra sektorer, som inte kommit lika långt i sin datamognad.

Cams finns i Skövde, men kunderna är spridda över landet.

Du kan se mer på hemsidan www.cams.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.