Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-30

Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Etteplan Technical Systems AB ( http://www.ette.com )är ett konsultföretag som ingår i Etteplankoncernen. Vi är specialiserade på teknisk produktutveckling med elektronik, mjukvara, mekanik och projektledning som huvudsakliga områden. Kunderna är stora och medelstora internationella och nationella industriföretag. Antalet anställda är ca 150 medarbetare fördelade på företagets kontor i, Göteborg, Alingsås, Trollhättan, Jönköping, Norrköping, Linköping, Stockholm och Malmö.

I ett uppdrag för en av våra viktigaste kunder inom verkstadsindustrin har en operatörpanel utvecklats baserad på en Motorola HC12–processor som kommunicerar mot ett överordnat system med CAN. Operatörspanelen har digitala in- och utgångar, flera knappar samt vred och indikatorlampor. Lådan kan konfigureras i viss mån för olika användningsområden genom byte av knapptexter, olika val och position av knappar och lampor etc. För att förbättra konfigurerbarheten och utöka användningsområdena vill vi vidareutveckla Operatörspanelen.

För detta ändamål avser vi ta fram en lösning som hårdvarumässigt är anpassat för både WindowsCE och Linux-applikationer samt att inom ramen för examensarbetet ta fram både en standard Windows-applikation och en Linux-applikation för utvärdering.

Utformning:
- utvärdera och jämföra WinCE och Linux som plattform.
- utvärdera vald hårdvaruplattform.
- dokumentera arbetsprocess mjukvaruframtagning för WinCE och Linux.
- presentera arbetsprocess samt gjorda mjukvaror för en grupp.

Vi tror att exjobbet är lämpligt för en eller två personer. Lämplig bakgrund kan vara D-ingenjörer med tycke för elektronik eller E-ingenjörer med tycke för programmering. Även Z- och F-ingenjörer kan vara lämpliga. Som person ska du ha lätt för att smälta in, att samarbeta, ta ansvar och vara noggrann. Du har en god förmåga att dela med dig av dina kunskaper.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.